icono esquina

Consolidació dels monuments de Raqqa

FacebookTwitter

Notícies de projectes

L’activitat d’inspecció realitzada pels equips locals formats pel Projecte “Documentation and Protection of cultural heritage in Raqqa city ”, ha permès identificar els principals danys que incideixen en les mesquites Hamidi i Abasida, en les muralles de la ciutat i al castell Al Banat. Els principals danys s’han localitzat en el minaret de la mesquita Hamidi, amb importants esquerdes estructurals i en les muralles de la ciutat, destruïdes en zones localitzades i en el seu principal element monumental com és la porta de Bagdad. Un cop identificats els danys, s’han establert les prioritats en les intervencions d’urgència, per procedir a la redacció de les memòries tècniques de consolidació. Uns treballs que s’han d’ajustar a la disponibilitat econòmica del Projecte finançat pel Cultural Protection Found of the British Council i organitzat per RehabiMed, CSIC, Vision i Heritage for Peace , i amb la col·laboració del Museum für Islamische Kunst a Berlin