icono esquina

L’Associació Rehabimed, una iniciativa que recull l’experiència de deu anys de treball conjunt entre institucions i organitzacions de més 40 països Euromediterranis. De fet, es tracta de formalitzar una xarxa d’experts que s’ha anat conformat en el treball conjunt i continuat entre països del nord i del sud de la Mediterrània i que fa arribar també la seva experiència i coneixements a altres regions del planeta.

L’objectiu fonamental de l’associació és promoure la rehabilitació sostenible del parc edificat i la revitalització social i econòmica dels centres històrics, tant a Europa com als països mediterranis en desenvolupament. Per assolir aquest objectiu, RehabiMed: Impulsa la recerca i la formació d’experts en rehabilitació, difon una metodologia de treball multidisciplinar,  incrementa la capacitat de gestió de les administracions, contribueix a la millora de les condicions de vida de la població i sensibilitza vers la preservació del patrimoni com a factor de desenvolupament sostenible.

L’Associació RehabiMed té la seva seu a Barcelona i desenvolupa els seus objectius i activitats en tots els països europeus i de la mediterrània, tenint una vocació clara de projecció mundial mitjançant els convenis de col·laboració amb UNESCO.

President
Xavier Casanovas i Boixereu
Secretari
Oriol Cusidó i Garí
Tresorer
Joan Ramón Rosell i Amigó

Vocalies:

Territori, paisatge i ciutat: Oriol Cusidó i Garí
Intervenció urbana: Marc Manzano i Saló
Materials tradicionals: Estudi M103, Jorge Blasco
Oficis artesans: Judit Ramírez Casas
Estructures en edificació: Asociación de Consultores de Estructuras, Josep Baquer
Patrimoni, investigació històrica i sensibilització: Montserrat Villaverde
Publicacions: Joan Olona i Casas

L’associació RehabiMed és un grup interdisciplinar de professionals especialitzats en la gestió del patrimoni construït. Ofereix els seus coneixements i experiència per a la millora de la qualitat de vida de la població, mitjançant la rehabilitació sostenible, la preservació del patrimoni i a la regeneració urbana, en el Mediterrani i a tot el món.

Com organització, apostem per les persones i pel respecte a totes les cultures, races, religions i identitats. D’igual manera, ens comprometem amb la coherència entre l’acció i l’ètica com a eixos bàsics de les nostres accions. Per tot això, volem contribuir a fer un món més just i solidari mitjançant:

 • Oferir una resposta integral al repte de l’habitatge digna per a la població, en els diferents entorns culturals, econòmics i socials, que a la vegada faci front a les situacions de pobresa.
 • Fomentar l’intercanvi de coneixements i experiències, aportant la capacitat de gestionar als països en vies de desenvolupament.
 • Contribuir al diàleg intercultural, generacional i de gènere per integrar totes las sensibilitats en un nou model de governança participatiu.
 • Millorar de forma continuada la qualitat i la professionalitat de les nostres accions, sent cada dia més eficaços i eficients des de la innovació i amb l’aplicació de processos de gestió.
 • Treballar amb rigor i entusiasme en els nostres compromisos per transmetre els valors de la qualitat i la solidaritat en els entorns socials on tinguem incidència.

Les persones que treballen i col·laboren amb RehabiMed compartim una sèrie de valors amb els que ens identifiquem per poder avançar i arribar als nostres objectius:

 • Considerem el patrimoni construït i la ciutat consolidada un element identitari que cal preservar i millorar per oferir la millor qualitat de vida als seus habitants i contribuir a un món més humà i sostenible.
 • Creiem que la col·laboració i la implicació de tots els agents és essencial per a l’apropiació dels plans de gestió urbana integral del seu entorn, amb visió de futur i amb perspectiva de revitalització social i econòmica.
 • Defensem una metodologia de treball consistent i contrastada per contribuir a la rehabilitació sostenible i la regeneració urbana compromeses amb la qualitat tècnica i humana.
 • Declarem la necessitat de sensibilitzar a les autoritats, als ciutadans, als professionals i a altres actors del procés, per garantir la durabilitat de les accions.
 • Plantegem que la sostenibilitat social, econòmica, ambiental i cultural és un element clau del desenvolupament de tota acció referida al patrimoni construït.
 • Finalment, i com reflex de tot l’anterior, busquem la coherència a les nostres accions transformadores cap a la justícia social, la dignitat humana, la solidaritat, i el compromís responsable amb les nostres conviccions, en el respecte mutu.


icono esquina

Fes-te soci i col·labora

Ens interessa comptar amb la teva col·laboració per promoure la rehabilitació del parc edificat amb l’objectiu de preservar la identitat històrica i cultural de l’arquitectura tradicional mediterrània.

Passos a seguir:

Omple el formulari de sol·licitud.
Envia un breu CV i una carta de motivació

  Breu CV:

  Carta de motivació: