icono esquina

Des de RehabiMed som conscients de la importància que suposa disposar d’informació clara i transparent sobre l’ us que fem de la informació que ens proporcioneu. La relació amb els nostres contactes es basa en la l’honestedat, el rigor i la transparència per tal de construir relacions sòlides i de confiança mútua. Mitjançant la present Política de Privacitat us detallem com tractem les vostres dades personals quan us relacioneu amb nosaltres.

 

 1. Responsable del tractament de les vostres dades

Denominació social: Asociación RehabiMed.

Domicili social: Dr. Marañon, 50 – 08028 Barcelona.

Correu electrònic de contacte: info@rehabimed.net

Dades de registre: Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, secció primera.

CIF: G65182321

 

 1. Finalitat amb què tractem les vostres dades

La finalitat del tractament de les dades facilitades a través dels formularis en el web és l’enviament al titular, mitjançant correu electrònic, de les dades informatives sobre les activitats, serveis i newsletter, així com la inscripció a jornades o activitats que s’ofereixen, i la tramitació de les peticions d’associació a l’Associació RehabiMed.

Enviar informació requerida per l’USUARI.

L’Associació RehabiMed conservarà les dades facilitades mentre no es sol·liciti la seva eliminació per part del titular.

 

 1. Legitimació pel tractament de les vostres dades

Tant el tractament de les dades facilitades per a la participació en el web com el tractament per a la tramitació d’informació sobre l’Associació RehabiMed al correu electrònic sol·licitat, estan basats en el consentiment sol·licitat a l’interessat en el moment de facilitar les seves dades.

 

 1. Comunicació de les vostres dades

Les dades facilitades només les tractarà l’Associació RehabiMed i no es comunicaran ni cediran a cap altra entitat, a excepció de que sigui obligatori per llei.

 

 1. Drets quan ens faciliteu les vostres dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si a l’Associació RehabiMed s’estan tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal i a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió, així com retirar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de forma que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es poden fer per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, davant de l’Associació RehabiMed amb domicili a Dr. Marañon, 50, 08028 Barcelona, o per correu electrònic, a l’adreça asociacion.rehabimed@gmail.com o info@rehabimed.net, amb la mateixa documentació que per correu postal.

 

 1. Cookies

El nostre web utilitza cookies per facilitar la navegació de l’usuari. Més informació sobre les cookies aquí.

 

 1. Xarxes socials i plataformes externes

 Aquesta web pot incloure contingut incrustat vídeos de Youtube o altres. El contingut incrustat procedent de les xarxes es comporta exactament com si el visitant les hagués visitat. Aquestes xarxes socials poden recopilar dades sobre l’usuari, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers, i supervisar la seva interacció amb aquest contingut incrustat.

 

 1. Propietat intel·lectual

 Associació RehabiMed comunica a l’usuari que tots els elements d’aquest portal estan protegits per las disposicions de la propietat intel·lectual. Per aquesta raó, el text, el disseny, les imatges, les eines, les pàgines, i altres són de titularitat de l’Associació RehabiMed i, per conseqüència, no poden ser utilitzats sense l’autorització prèvia de l’Associació RehabiMed formalitzada per escrit.

 

 1. Enllaços (links)

 L’establiment d’un enllaç d’aquesta web a altre portal no implica que Associació RehabiMed accepti o aprovi els continguts del portal enllaçat. No obstant això i en compliment de la normativa vigent, si l’Associació RehabiMed observa qualsevol contingut il·legal suprimirà l’enllaç i ho comunicarà a les autoritats pertinents.

 

 1. Secret i seguretat de les dades

 L’Associació RehabiMed es compromet en la utilització de les dades, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb allò establert en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

 1. Contacte

Per a qualsevol consulta sobre el tractament de les seves dades pot posar-se en contacte amb la nostra DPO a asociacion.rehabimed@gmail.com