icono esquina

Convocatòria 2021 d’ajuts a iniciatives proposades pels socis

FacebookTwitter

Activitats

L’Assemblea de RehabiMed de desembre de 2019 va acordar destinar una part dels fons disponibles al finançament d’iniciatives dels membres. Iniciatives que s’han d’ajustar als objectius de la nostra associació, establerts en l’article 4 dels estatuts, on es defineix com a objectiu principal la promoció de la regeneració urbana i la rehabilitació sostenible, en el marc de la cooperació al desenvolupament.

Un cop analitzada la disponibilitat, elaborades les Bases reguladores que regiran la Convocatòria i establert el procediment a seguir, s’obre la primera Convocatòria d’Ajuts a iniciatives i projectes proposats pels socis de RehabiMed, per l’any 2021.

Des del dia 8 de febrer de 2021, tots els membres de RehabiMed estan convidats a presentar propostes fins al 30 d’abril del 2021 i esperem que aquesta iniciativa ajudi a generar iniciatives interessants en el nostre entorn, millorant la qualitat de vida de la població i preservant el patrimoni.

Accés a les Bases reguladores

Accés al formulari