icono esquina

RehabiMed assessora en el Pla de Salvaguarda de Constantine, Algèria

FacebookTwitter

Activitats, Notícies

La wilaya de Constantine, a Algèria, ha sol·licitat la col·laboració de RehabiMed en el procés de desenvolupament d’una estratègia de rehabilitació amb l’objectiu de revitalitzar el centre històric, avui en un estat de degradació important.

Aquesta col·laboració ha començat amb una Jornada d’estudis centrada en la metodologia i tècniques emprades en la rehabilitació celebrada els dies 23 i 24 de maig. Els professionals que porten a terme les accions, Badia Belabed Sahraoui; Jennie Kribeche; Nacer Touam; Youcef Benhamiche; Ali Mohamed Bet Youcef, Ahmed Mezzach i Bet Zeienelabiddine Rouabeh van exposar la problemàtica de la ciutat històrica, els objectius establerts, la metodologia escollida i les Operacions pilot en curs. Els representants de RehabiMed i de la Cooperació espanyola van fer una valoració del procés iniciat, que es recolza fortament en el Mètode RehabiMed,  avaluant les fortaleses i febleses de les propostes exposades i es van mostrar disposats a donar tot el suport necessari.