Qui som

RehabiMed és la major xarxa interdisciplinar de la Mediterrània orientada a la rehabilitació sostenible, la restauració del patrimoni i la regeneració urbana.

Som una associació que promou la rehabilitació sostenible i la revitalització social i econòmica dels centres històrics a la Mediterrània, tot projectant l’experiència a altres continents.

Entenem la preservació del patrimoni com un factor de desenvolupament sostenible, capaç de millorar las condicions de vida de la població, de generar activitat econòmica i de protegir el nostre entorn. Tot plegat reforçant la identitat local, i el diàleg entre cultures, generacions i gèneres.

Com ho fem

Mitjançant assessorament expert i recolzament tècnic
RehabiMed coopera amb les autoritats locals i nacionals, per ampliar la seva capacitat de gestió i oferir la nostra metodologia i experiència en el desenvolupament de plans d’acció integral.
Creant sinèrgies entre els actors implicats
RehabiMed compta amb una àmplia xarxa de més de 400 membres i institucions involucrades en diferents camps de la rehabilitació sostenible i la regeneració urbana.
Impulsant la recerca i aplicant una metodologia rigorosa
RehabiMed impulsa la recerca sobre rehabilitació, sostenibilitat i valorització del patrimoni, i difonem una metodologia multidisciplinària que avarca aspectes legislatius, de gestió i tècnics.
Contribuint a la difusió i promovent activitats
RehabiMed treballa en la sensibilització social a l’entorn dels valors culturals identitaris, i la importància de salvaguardar el patrimoni com a factor de desenvolupament sostenible.

Què aconseguim

Incrementar la capacitat de gestió de les administracions
Mitjançant l’assessorament i l’aplicació d’una metodologia de treball àmpliament aplicada, els experts de RehabiMed contribueixen a millorar l’eficiència en la gestió del patrimoni construït.
Millorar las condicions de vida de la població
RehabiMed aplica un model de rehabilitació i de regeneració urbana que cerca l’equilibri entre la preservació del patrimoni i la millora en confort, habitabilitat i qualitat de vida per als ciutadans (cultural, social i econòmica).
Preservar la identitat cultural
Per a RehabiMed, el coneixement i la valoració del patrimoni propi, contribueixen a reforçar la identitat cultural de la població, la tolerància i el diàleg entre cultures, generacions i gèneres.
Sensibilitzar en la preservació del patrimoni
Per a RehabiMed, tota acció de rehabilitació i de regeneració urbana comporta una difusió dels valors del patrimoni en els aspectes culturals, socials, econòmics i ambientals. Tot plegat sensibilitza a la població de la seva importància i valor.