Publicacions

Una de les principals tasques de RehabiMed és promoure el coneixement a l’entorn de la rehabilitació i la regeneració urbana. Fruit dels nostres projectes, són les següents publicacions, disponibles de forma gratuïta per a tots els interessats.