icono esquina

Metodologia i Programa de formació

FacebookTwitter

Diagnosis, Publicacions

El programa d’estudis creat en el projecte és un document acadèmic que comunica la informació del curs i defineix les expectatives i responsabilitats. És una guia sobre allò que s’espera dels participants en el curs i, al mateix temps, defineix els continguts i tot allò necessari per seguir el curs. El programa de formació assegura un entenment just i imparcial entre la universitat i els estudiants, s’estableixen clarament les expectatives sobre el material d’estudi, així com la càrrega lectiva i la dedicació necessària per dur-lo a terme.

Descarregar:
English    Español      Italiano     Polski