icono esquina

Seminari IFPO a Irbil

FacebookTwitter

Activitats

Del 20 al 23 de setembre, RehabiMed està desenvolupant un seminari de formació a la Ciutadella de la ciutat kurda-iraquiana d’Irbil. Un lloc inscrit com a patrimoni mundial per la UNESCO i que és objecte d’importants treballs de restauració. Per les característiques del lloc, s’ha escollit aquest indret, ja que permet fer complexes estudis, tant pel que fa a la regeneració urbana com a la rehabilitació de la seva arquitectura tradicional.

El seminari es desenvolupa a la seu del IFPO a Irbil, el qual n’és el promotor amb el Projecte Agir-Hifaz, i comptem amb la col·laboració de la High Commission for Erbil Citadel Revitalisation (HCECR), entitat responsable de la regeneració urbana de la Ciutadella. Compta amb 30 participants, 15 professors de la universitat de Mosul i 15 professors de la universitat Salaheddin d’Irbil, tots ells amb responsabilitats en la formació en rehabilitació en les seves universitats.