icono esquina

Patrimoine et participation. Vers un nouveau cadre de gouvernance au Maghreb 

FacebookTwitter

Altres publicacions, Publicacions

Patrimoni i participació. Cap a un nou marc de governança en el Magrib, 2012

Quina actitud adopten els poders públics locals i les institucions internacionals i quins útils empren per tal d’afrontar les mutacions i protegir l’arquitectura tradicional?

Només versió en francès     Descarrega