icono esquina

Eivissa reflexiona a l’entorn del seu Centre Històric

FacebookTwitter

Activitats, Notícies

Fa uns tres mesos, el Govern balear va aprovar la Llei de rehabilitació i millora de barris, una llei que s’inspira i segueix les passes iniciades per la Generalitat de Catalunya fa cinc anys. Amb aquest motiu i amb l’objectiu de reflexionar sobre la forma d’intervenir en el Centre Històric, els passat dies 16 i 17 de juliol de 2009, l’Ajuntament d’Eivissa va organitzar unes jornades de debat: “Bones pràctiques i intervencions en Centres Històrics”.

Amb la presència de l’Alcaldessa de la ciutat, del tinent d’alcalde de planificació territorial, del regidor del Nucli Històric i d’altres autoritats, va iniciar les sessions Oriol Nel.lo presentant els objectius, la feina feta i les lliçons apreses en els cinc anys d’aplicació del Pla de Barris, seguit del Conseller de vivenda balear, Jaume Carbonero qui a més de presentar la Llei d’imminent aplicació, va comentar algunes intervencions urbanes realitzades a Mallorca.

Les següents presentacions es van anar enfocant vers experiències concretes: En Xavier Casanovas va presentar el mètode RehabiMed i la seva aplicació en ciutats mediterrànies; Pedro Caro les accions dutes a terme a Còrdova, Lluís Claverol la rehabilitació del centre històric de Lleida i Carlos Garcia va reivindicar la introducció de l’arquitectura contemporània en els centres històrics. D’altra banda, Marc Costa, regidor del Nucli històric i Raimon Torres van presentar les propostes d’actualització del PEPRI de 1997 per tal d’ajustar-lo a la realitat actual del barri.

Totes les sessions van anar seguides d’uns llargs i animats debats que van mostrar el gran interès i preocupació que desperta entre els professionals locals i entre la població la rehabilitació del centre històric. Va clausurar les Jornades Vicent Torres, tinent d’Alcalde de planificació territorial, qui va presentar unes conclusions que recullen els conceptes i criteris clau sorgits de les presentacions i dels debats. Conclusions que ajudaran a l’Ajuntament en els seus propers passos en la recuperació del barri.