icono esquina

L’objecte de l’Associació RehabiMed es promoure la rehabilitació del parc edificat i el desenvolupament sostenible a Europa i al Mediterrani.
Per a la seva realització, l’Associació RehabiMed desenvolupa projectes i activitats que permiten assolir els objectius següents:

– Impulsar la recerca i la formació sobre la rehabilitació, la sostenibilitat i la valorització social, econòmica, ambiental i cultural del patrimoni construït, amb una xarxa d’experts internacionals.

– Difondre una metodologia de treball multidisciplinari per a la rehabilitació i el manteniment dels edificis en els àmbits de la legislació, la gestió i la tècnica.

– Crear sinèrgies entre els actors involucrats en el procés de rehabilitació i revitalització urbana sostenible.

– Augmentar la capacitat de les autoritats locals i regionals, per a la rehabilitació urbana sostenible.

– Contribuir a la millora de les condicions de vida, d’un ampli espectre de població, mitjançant la rehabilitació urbana.

– Proporcionar a les ONG per al desenvolupament recolzament tècnic en les seves activitats, en relació a la rehabilitació del parc edificat.

– Promoure les activitats d’inventariat, de posta en valor, de revitalització dels centres històrics, i de rehabilitació i reutilització sostenible d’edificis.

– Reforçar la comprensió mútua i el diàleg entre cultures, generacions i gèneres. Mitjançant el coneixement i la preservació de la identitat històrica i cultural comú del patrimoni arquitectònic material i immaterial.

– Estimular la sensibilització de la població en general sobre la importància de salvaguardar el patrimoni arquitectònic material i immaterial.

– Cooperar amb les autoritats per al desenvolupament de plans d’acció integral.