icono esquina

Què aconseguim

FacebookTwitter

Què aconseguim

Incrementar la capacitat de gestió de les administracions
Mitjançant l’assessorament i l’aplicació d’una metodologia de treball àmpliament aplicada, els experts de RehabiMed contribueixen a millorar l’eficiència en la gestió del patrimoni construït.
Millorar las condicions de vida de la població
RehabiMed aplica un model de rehabilitació i de regeneració urbana que cerca l’equilibri entre la preservació del patrimoni i la millora en confort, habitabilitat i qualitat de vida per als ciutadans (cultural, social i econòmica).
Preservar la identitat cultural
Per a RehabiMed, el coneixement i la valoració del patrimoni propi, contribueixen a reforçar la identitat cultural de la població, la tolerància i el diàleg entre cultures, generacions i gèneres.
Sensibilitzar en la preservació del patrimoni
Per a RehabiMed, tota acció de rehabilitació i de regeneració urbana comporta una difusió dels valors del patrimoni en els aspectes culturals, socials, econòmics i ambientals. Tot plegat sensibilitza a la població de la seva importància i valor.