icono esquina

L’expert en rehabilitació d’edificis a debat a Madrid

FacebookTwitter

l 27 d’octubre de 2022 es va celebrar a la UPM de Madrid la Conferència final de l’Smart Rehabilitation 3.0 Project, en el marc del Programa Erasmus+, amb la participació d’uns 150 professionals de diversos països europeus i de la regió MEDA. Un projecte orientat a desenvolupar competències professionals innovadores per al sector de la rehabilitació d’edificis i la restauració de monuments.

Sota el títol “La rehabilitació a Europa. Renovation Wave i NextGenerationUE”, la Jornada va comptar amb la participació de diversos experts europeus de referència i va ser una oportunitat única per conèixer les possibilitats que la rehabilitació ofereix a les universitats, als professionals i al sector en general per obrir nous camps de treball i a la internacionalització. Avui dia, la renovació del parc immobiliari és un motor d’activitat econòmica i de creació d’ocupació a tot Europa i és un dels seus pilars fonamentals per impulsar l’economia verda i combatre el canvi climàtic. És un repte energètic, però també implica millores en la seguretat estructural, el confort, l’accessibilitat, la qualitat de vida, el foment de l’economia circular i la dinamització de les economies locals. Per fer-ho, un “Expert en rehabilitació d’edificis” europeu tal com es va proposar durant les sessions de la Jornada.

– Materials tradicionals per a la rehabilitació de l’arquitectura vernacular amb presentacions sobre l’Arquitectura de Fusta, a càrrec de Rasa Bertasiute de la Technological University of Kaunos; ; La calç com a material contemporani, de Joan Ramon Rosell de RehabiMed and i Materials innovadors per a la rehabilitació de Manfredi Saeli de la University of Palermo.

– Rehabilitació i objectius socials amb presentacions sobre la rehabilitació d’habitatges de refugiats a Xipre per Andreas Savvides de laUniversity of Cyprus; Bones pràctiques en rehabilitació a Sicília per Tiziana Campisi de la University of Palermo; Millora de les condicions de vida al barri del Raval, Barcelona de Montserrat Bosch de la Polytechnic University of Catalonia i Serveis de manteniment preventiu de Toni Floriach de l’AEEBC.

– Rehabilitació ambiental amb presentacions sobre els aspectes sostenibles i la rehabilitació ambiental de l’arquitectura vernacular a càrrec de Maria Philokyprou de la University of Cyprus; Eines digitals per a la preservació i l’actualització energètica d’edificis patrimonials de Stavroula Thravalou de la University of Cyprus; Els reptes de renovar les cases de fusta existents en edificis de baix consum energètic de Raimondas Bliūdžius de la Technological University of Kaunos i Objectius de Patrimoni i Desenvolupament Sostenible de José Alberto Alonso de PROSKENE Conservation & Cultural Heritage

– Presentació dels resultats de Smart Rehabilitation 3.0 amb presentacions sobre el perfil europeu “Building Rehabilitation Expert” a càrrec de Xavier Casanovas de RehabiMed; Els MOOC com a sistema d’aprenentatge innovador de Montserrat Bosch de la Universitat Politècnica de Catalunya i Bases de dades per a la innovació en rehabilitació de Tiziana Campisi de la University of Palermo.

A la tarda es van organitzar dues visites al Laboratori d’Instal·lacions de l’ETSEM de Juan López-Asiaín Martínez de la UPM i CGATE i a les obres de rehabilitació del Salón de Reinos, Museu del Prado de José Alberto Alonso de PROSKENE Conservation & Cultural Heritage.

For more information: link to the compilation of all the PPTs presented at the Final Conference.

Tot i que la majoria d’universitats europees han incorporat la rehabilitació a les seves assignatures troncals, poques l’han integrat com a pilar bàsic i el sector de la construcció no té un nombre raonable d’experts en aquest camp. Entre el 2021 i el 2026 hi hauran disponibles més de 800.000 MEur de fons NextGenerationUE per al sector de l’edificació i ja s’han constatat les dificultats de no tenir prou “experts en rehabilitació d’edificis”.

S’ha comprovat que la situació a Europa és molt diversa a l’hora d’apropar i mirar el detall, però és totalment homogènia quan prenem una perspectiva estratègica àmplia pel que fa a la rehabilitació i els desajustos entre l’oferta educativa i la realitat socioeconòmica. El Projecte Erasmus+ Smart Rehabilitation 3.0 ha permès el treball conjunt entre universitats i organitzacions de diferents països europeus per entendre les diferències i compartir estratègies comunes en la “normalització” de la rehabilitació entre els diferents professionals del sector, a nivell europeu.

Visita al Laboratori d’Instal·lacions de l’ETSEM
Visita a les obres de rehabilitació del Salón de Reinos, Museu del Prado