icono esquina

Curs sobre innovació tecnològica en la reutilització dels edificis històrics

FacebookTwitter

Notícies de projectes

El projecte Erasmus+ Smart Rehabilitation 3.0 va organitzar, entre el 6 i el 10 de juny del 2022, una formació en innovació tecnològica en la reutilització dels edificis històrics. El Departament d’Arquitectura de la Universitat de Xipre va assumir l’organització, focalitzada en la definició dels temes que cal considerar en la formació dels futurs Experts en Rehabilitació d’Edificis (BRE). Hi van participar més de 30 experts i professionals xipriotes, espanyols, italians i lituans, en representació dels diferents membres del Projecte.

El curs, amb un plantejament eminentment pràctic, va buscar l’equilibri entre les presentacions de casos i les visites tècniques d’experiències de reutilització d’edificis històrics a Xipre, per donar-hi nous usos, preservant-ne els valors patrimonials i bioclimàtics, tot complementat amb les necessàries reflexions teòriques i debats entre els participants. Durant la primera jornada, es van poder conèixer detalladament les instal·lacions de la Universitat de Xipre i els seus laboratoris focalitzats en l’experimentació de materials tradicionals i innovadors aplicables a la rehabilitació d’edificis. Una jornada completa es va destinar a conèixer diversos edificis que han estat objecte d’intervenció al centre històric de la ciutat de Nicòsia per a diversos usos (museu, oficina, centre cultural, etc) i una altra jornada a visitar edificis a Limasol, entre els quals destaquen les noves instal·lacions de la Universitat en edificis històrics. Una altra interessant jornada va permetre conèixer la rehabilitació de petits pobles de la zona de muntanya com FiKardou i Lazania. La darrera jornada es va destinar a conèixer una experiència a nivell de barri, a Kaimakli, on vam tenir ocasió d’intercanviar opinions amb els responsables de les accions.

Els partners del projecte van tenir la possibilitat d’intercanviar coneixements i experiències i debatre sobre com desenvolupar metodologies i eines de formació dels futurs Experts en Rehabilitació d’Edificis, que es desenvolupen a nivell europeu. El curs es va tancar amb un interessant debat per determinar els principals coneixements i habilitats de què han de disposar aquests experts, en aspectes referents a la rehabilitació d’habitatges, per tal de millorar-ne l’habitabilitat i l’ús, des d’una perspectiva àmplia per als diferents països europeus.