icono esquina

RehabiMed ha organitzat unes Jornades de formació sobre gestió del patrimoni mundial, per als responsables de la regeneració urbana de la ciutat de Jeddah (Aràbia Saudita)

FacebookTwitter

Activitats

24-28 de gener de 2022

Tres ciutats: Barcelona, Granada i Còrdova han acollit a una delegació de Ministeri de Cultura de l’Aràbia Saudita (responsables de la rehabilitació del centre històric de Jeddah, inscrit a la llista patrimoni mundial de UNESCO) que ha visitat Espanya, per tal de participar en un viatge formatiu. Un formació que ha tingut un triple objectiu: en primer lloc, conèixer la realitat de la intervenció patrimonial al país, tant a nivell legal com administratiu; en segon lloc visitar i conèixer exemples de bones practiques i els diferents agents que hi han estat involucrats i en tercer lloc, trobar-se amb professionals i càrrecs de l’administració al càrrec de la intervenció i gestió del patrimoni local, nacional i internacional..

En relació al coneixement del context legal i administratiu, s’han desenvolupat un conjunt de sessions de treball amb especialistes de la matèria i tècnics de l’administració pública, per tal d’entendre entre d’altres aspectes, les eines de els protecció vigents, els mecanismes de gestió de les intervencions, les seves problemàtiques i limitacions, la importància del coneixement i la pluridiscipliaritat.

Pel que fa a les bones pràctiques s’han visitat tant intervencions a edificis singulars, com edificis i conjunts catalogats com a patrimoni mundial. S’ha reforçat la idea del patrimoni no tant com a suma d’elements individuals sinó com a elements constitutius d’entorns i conjunts urbans amb interès patrimonial, des del punt de vista material i immaterial.