icono esquina

Assemblea General Ordinària 2021

FacebookTwitter

Activitats, Notícies, Uncategorized

L’assemblea general de RehabiMed tindrà lloc el 13 de desembre 2021 a l’EPSEB, Barcelona

Dia: 13 de desembre 2021
Lloc:EPSEB (Dr. Gregorio Marañon 50-Barcelona)
Hora: 18h.
ORDRE DEL DÍA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior reunió.
  2. Informe del president activitats 2021
  3. Presentació i validació del tancament comptable de 2020
  4. Presentació i aprovació dels comptes provisionals de 2021
  5. Presentació i aprovació del pressupost de 2022
  6. Altres temes i propostes dels socis
  7. Torn obert de paraules

Relacionats