icono esquina

AJUDES REHABIMED 2021

FacebookTwitter

Activitats

S’han rebut set propostes dels membres de l’associació per optar a les Ajudes Rehabimed 2021, destinades a promoure la regeneració urbana i la rehabilitació sostenible dins de el marc de la cooperació en el desenvolupament.

La Comissió d’avaluació ha valorat l’alt interès de les diferents propostes i la disparitat de temes i objectius que plantejaven. Però davant la limitació pressupostària disponible s’ha considerat inviable el finançament de tots els projectes presentats.

Finalment s’ha decidit repartir l’ajuda únicament entre dues iniciatives:

– Una ajuda de 7.000 euros a la proposta Historic housing. Warm Home presentada per Khaldun Bashra (RIWAQ) ja que és un projecte clarament vinculat a la revaloració patrimonial amb un alt contingut social que pot contribuir a millorar la qualitat i les condicions de vida de la població palestina.

– Una ajuda de 3.000 euros a la proposta Arquitectura tradicional amb mà de dona. Arxiu de Tècniques Constructives tradicionals vinculades a la destresa de les tasques de les dones a l’habitatge de Montserrat Villaverde i Ana Chust. En aquest cas es destaca l’interès de la proposta com a projecte a vincular a les activitats de l’associació. La Comissió considera que seria interessant desenvolupar un treball previ de definició d’objectius i metodologia. L’import de la subvenció va destinat a aquest treball previ.