icono esquina

Assemblea General Ordinària 2020

FacebookTwitter

Activitats

L’assemblea general de RehabiMed tindrà lloc el 9 de desembre

Degut a la situació actual de pandèmia, aquest any l’assemblea es durà a terme virtualment a les 19h

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior reunió.
  2. Informe del president activitats 2020
  3. Presentació i validació del tancament comptable de 2019
  4. Presentació i aprovació dels comptes provisionals de 2020
  5. Presentació i aprovació del pressupost de 2021
  6. Altres temes i propostes dels socis
  7. Torn obert de paraules