icono esquina

RehabiMed invitat als debats RIMM de Mònaco

FacebookTwitter

Notícies

Els dies 12 i 13 de març 2020, en el museu oceanogràfic de Mònaco, han tingut lloc els Xèmes Rencontres Internationales Monaco et la Mediteranée (RIMM) amb el tema “Actuar per al patrimoni”. Des d’una visió multidisciplinar, s’ha reflexionat a l’entorn de la preservació del patrimoni i dels reptes esencials que cal afrontar per a la seva salvaguarda.

Sota la presidència de Mounir Bouchenaki, RehabiMed ha estat invitada als debats per aportar la seva experiència en rehabilitació i regeneració urbana amb la ponència: Rehabilitació i regeneració urbana. Viure a la Mediterrània. Maamoun Abdulkarim va presentar l’estrategia de protecció del patrimoni siri durant la guerra i Luís Monreal els treballs que està desenvolupant la Fundació Aga Khan a Alep, entre altres interessants ponències.