icono esquina

Diagnosis. Erasmus + (2017-2019)

FacebookTwitter

Projectes

El Projecte Diagnosis s’orienta a definir el perfil professional dels experts per a la diagnosi del patrimoni construït i establir els continguts necessaris per a la seva formació.

El Projecte compta amb partners especialitzats, tant Universitats com entitats del sector de la construcció d’Espanya, Itàlia, Gran Bretanya i Polònia.

RehabiMed, lidera el projecte i n’assumeix la projecció dels resultats tant entre el mon universitari euro-mediterrani com entre tot el sector implicat, amb l’objectiu de consolidar aquest perfil d’expert entre les especialitats relacionades amb la rehabilitació del patrimoni local.

El projecte Diagnosis, s’inclou dins el programa Erasmus+ de l’Agència Nacional Espanyola i te una durada de dos anys. Ha iniciat els seus treballs a primers de novembre de 2017 i finalitza a l’octubre de 2019.

Partners del Projecte:

    

     

Finançat per: