icono esquina

Formació per a les associacions culturals algerianes (2015-2017)

FacebookTwitter

Projectes

En el marc del Programa Patrimoni de la UE i el Ministeri de Cultura d’Algèria, RehabiMed assumeix la responsabilitat d’ajudar al Ministeri a formular la seva relació amb les associacions culturals i de capacitar a aquestes tant en la seva organització interna com en el desenvolupament de projectes.