icono esquina

Assessorament Internacional per la Revitalització de la Medina de Gafsa, Tunísia (2017)

FacebookTwitter

Projectes

Elaboració i suport a una estratègia de redinamització integrada de la Medina de Gafsa, en concertació i col·laboració amb els actors de la ciutat.
El diagnòstic de la Medina presenta una visió objectiva de les diferents variables que composen la realitat urbana, amb una anàlisi transversal de totes les variables urbanes, identificar els aspectes crítics i les tendències de futur. L’estratègia presenta un objectiu general, uns eixos de desenvolupament i un Pla d’acció a implementar.