icono esquina

Assemblea General Anual de l’Associació RehabiMed. 02/12/2015

FacebookTwitter

Activitats, Notícies

L’Assemblea General Anual de l’Associació RehabiMed tindrà lloc el dimecres, 2 de desembre de 2015. Tots els socis de l’associació estan convidats a assistir-hi.

Assemblea General

Lloc: Seu de RehabiMed a Barcelona – Gregorio Marañón, 50

Data i hora: Dimecres, 2 de desembre de 2015, a les 18:00 h

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació acta de l’anterior reunió
2. Informe del President. Activitats RehabiMed 2015
3. Presentació i validació dels comptes 2015
4. Presentació i aprovació del pressupost 2016
5. Altres temes i propostes dels socis
6. Torn obert de paraules

Esperem comptar amb la vostra participació