icono esquina

RehabiMed recolza the Award for Architectural Heritage Intervention AADIPA

FacebookTwitter

Activitats, Notícies

El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA és un certamen biennal organitzat amb el suport del COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya) i AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic) amb l’objectiu de distingir la bona pràctica patrimonial i contribuir a la seva divulgació.

La convocatòria es divideix en 4 categories:

Categoria A: Intervenció en el patrimoni construït
Totes aquelles intervencions arquitectòniques, permanents o efímeres, en béns arquitectònics d’interès patrimonial.

Categoria B: Espais exteriors
Totes aquelles intervencions en l’espai públic històric, en entorns de monuments i paisatges culturals.

Categoria C: Planejament
Tots aquells treballs de planejament dirigits a la protecció, conservació o posada en valor del patrimoni arquitectònic.

Categoria D: Divulgació
Totes aquelles iniciatives, activitats i accions que tenen com a objectiu la divulgació dels valors del patrimoni arquitectònic.

 

The Award for Architectural Heritage Intervention AADIPA