icono esquina

Convocatòria d’eleccions. Associació RehabiMed

FacebookTwitter

Activitats, Notícies

D’acord amb allò que es va establir a l‘Assemblea General del dia 16 de desembre de 2013, el Consell d’Administració ha preparat el Reglament intern pel procés electoral al Consell d’Administració de l’Associació RehabiMed. També s’ha definit el calendari per tal de poder realitzar la renovació dels càrrecs, segons marca l’article 15 dels estatuts, i constituir el nou Consell d’Administració ja que l’actual expira el dia 11 de juny de 2014.

Per aquest motiu el Consell d’Administració comunica la convocatòria d’eleccions i convoca una Assemblea de l’Associació el dia 20 de maig de 2014 a la seu de l’Associació, carrer del Bon Pastor, número 5, de Barcelona, a les 18 hores.

Ordre del dia de l’Assemblea:

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
2. Informe del President
3. Procés electoral al Consell d’Administració
4. Altres temes proposats pels socis
5. Torn obert de paraula

ZONA SOCIS: Reglament intern pel procés electoral al Consell d’Administració de l’Associació RehabiMed i Calendari del procés electoral 2014