icono esquina

Acord marc d’Assistència Tècnica UPFI amb l’AFD (2014-2017)

FacebookTwitter

Projectes

RehabiMed és membre del Consorci IBF que ha signat un acord Marc d’Assistència Tècnica amb l’Agència Francesa de Desenvolupament pel recolzament de l’Unió per la Mediterrània en el desenvolupament de projectes urbans. Hem participat en projectes al Marroc i a Jordània i hi ha pendent nous projectes en diversos països mediterranis.