icono esquina

RehabiMed: Urbanisme i la ciutat del futur

FacebookTwitter

Activitats, Notícies

El passat 26 de novembre 2008, es va celebrar a Milà una trobada de debat sobre Urbanisme i la ciutat del futur. L’acte, organitzat per la Fondazione Èuropa – Osservatorio sulle politiche d’ell’Unione, va tenir lloc a la seu de la societat Umanitaria, un antic conjunt conventual que ha esdevingut un centre cultural i d’acció política molt actiu a la ciutat de Milà. L’objectiu de la trobada era obrir un debat sobre el desenvolupament de la ciutat del futur, per tal d’extreure idees clau a proposar al Parlament Europeu de cara a les seves iniciatives legislatives. L’acte va ser promogut i coordinat per la Honorable parlamentària Cristiana Muscardini i el seu equip.

En el marc de diverses presentacions d’experiències recents en la transformació de la ciutat a Paris, el Caire, Milà (centre històric i habitatge social), en Xavier Casanovas va presentar l’experiència de RehabiMed pel que fa al Mètode elaborat per a la rehabilitació i la revitalització urbana, il·lustrat amb les experiències dutes a terme a Xipre, Egipte, Tunísia i Marroc. Posteriorment es va obrir un animat debat que es va centrar en dos temes claus: el paper dels centres històrics en la ciutat del futur i la importància de la rehabilitació dels habitatges socials.

Aviat va haver-hi acord entre els participants pel que fa al futur de les ciutats europees que s’ha de focalitzar en la millora de la ciutat construïda i la rehabilitació del parc edificat. Es a dir, per la major eficiència energètica dels edificis, per la potenciació de la cohesió social dels barris i per l’increment de la qualitat de vida dels seus habitants sota paràmetres de sostenibilitat mediambiental, econòmica i social. Amb aquest objectiu, cal desenvolupar polítiques d’habitatge molt més compromeses que les que ens han portat a la situació actual, evitant la creació de guetos i de bosses de marginalitat que no poden accedir a un habitatge digne sota les lleis d’un mercat excessivament liberalitzat. Ben segur que en totes aquestes afirmacions hi ha matisos importants i caldrà implementar-los amb criteris que permetin adaptar-los a cada realitat i cada indret concret. Pel que fa als països del sud i de l’orient mediterrani, és va estimar essencial contribuir a redirigir els objectius dels seus dirigents avui orientats vers un desenvolupament insostenible. Es a dir cercar l’equilibri entre la construcció de nova planta i el manteniment i rehabilitació del parc d’edificis existent, on tanta falta fa i abans que no sigui massa tard.

El debat va ser especialment valuós, per la qualitat dels participants entre els que hi havia diversos parlamentaris europeus de diferents països de la UE o el ministre de Medi Ambient d’Albània. Les comunicacions i el debat es publicaran properament i les conclusions seran presentades en Comissió parlamentaria per Cristina Muscardini.