icono esquina

Inauguració de la Plaça J’raba a Kairouan

FacebookTwitter

Activitats, Notícies

El passat 9 de febrer 2008, es va celebrar un gran esdeveniment amb motiu de la inauguració de les obres de rehabilitació de la plaça de Jraba a Kairouan, una de les operacions pilot desenvolupades en el marc del projecte RehabiMed. Durant tot el matí, es van realitzar diverses activitats per festejar l’acabament dels treballs i la reintegració de la plaça a la vida ciutadana, sota la presidència del Ministre de Cultura i Salvaguarda del Patrimoni, Sr. Mohamed al-Aziz Ibn Achour i amb la presència del prefecte de Kairouan Sr. Yassine Barbouch, de l’alcalde de la ciutat Sr. Mustapha Houcine i del coordinador del projecte RehabiMed Xavier Casanovas.

Les obres han consistit en la remodelació i revitalització d’un dels espais urbans més emblemàtics de la medina de Kairouan, com és la plaça Jraba, per tal de convertir-la en un element d’articulació del fluxos turístics dins del teixit urbà de la medina, per desenvolupar i integrar una activitat artesana decadent (telers tradicionals en plena activitat) dins de l’oferta turística i per oferir als habitants del barri un espai de qualitat arquitectònica per a les seves activitats de lleure. L’activitat comercial i de serveis en aquesta àrea també s’ha revitalitzat d’una forma important, gràcies al impuls d’aquesta acció, posant en valor diverses activitats que es trobaven en perill de desaparició. Sota l’objectiu de tirar endavant una experiència pilot com era la de vincular l’acció de rehabilitació al desenvolupament turístic sostenible, els resultats assolits han sorprès als propis impulsors en veure l’efecte dinamitzador del teixit econòmic de tota la zona, tant sols a partir d’una operació de recuperació urbana feta amb uns mitjans econòmicament força limitats: 1450.000 euros.

Tot això ha estat possible gràcies a l’aplicació al llarg de tot el procés del Mètode RehabiMed, que es va presentar a Kairouan el mes de juny de 2006 a un grup d’uns 50 professionals de diversos països mediterranis, majoritàriament tunisians. Va ser en aquell moment que aquesta operació pilot va prendre cos, ja que va ser objecte de les practiques desenvolupades pels participants. Posteriorment, uns tallers de participació ciutadana van permetre enriquir el coneixement de les preocupacions i reptes que la ciutat te plantejats per tal d’incorporar-los al projecte de rehabilitació. Un d’ells era el posar en valor l’arquitectura tradicional de cara als visitants i a la població local. Avui, tal com ho va recalcar el Ministre de Cultura durant la jornada d’inauguració, aquesta intervenció ha de ser un exemple i un model per a la rehabilitació d’altres medines de Tunísia i del Magreb, qui va demanar la màxima divulgació del projecte per al seu coneixement entre els professionals del patrimoni.

Durant la jornada, que es va iniciar amb la descoberta d’una placa commemorativa dels treballs, es van repartir tríptics de presentació del projecte entre els assistents i es va inaugurar una àmplia exposició que mostra la situació inicial en que es trobava la plaça, els treballs de diagnosi, els continguts i propostes de projecte i els treballs efectuats. Una mostra que va presentar el responsable de RehabiMed a Tunísia i conservador de la Medina Sr. Mourad Rammah per fer palesa la important acció realitzada. Actualment l’exposició roman oberta al públic al mausoleu de Sidi Abid i ven aviat iniciarà un llarg itinerari per diverses ciutats tunisianes i d’altres països veïns. També van haver-hi musica tradicional per part de dos grups de la ciutat i un esmorzar amb dolços típics de Kairouan.

Tant la premsa diària com la televisió nacional van cobrir l’esdeveniment i en van fer elogis per d’acurada acció realitzada, que ha tingut en compte els aspectes tècnics de construcció i els aspectes de qualitat arquitectònica, sense descuidar la component social, econòmica i mediambiental que tota acció en el teixit urbà requereix. La revista Archibat, la revista d’arquitectura més important del Magreb n’ha publicat un article monogràfic on es presenta la rehabilitació de la plaça Jraba.