icono esquina

Assemblea General Ordinària

FacebookTwitter

El dijous 10 de maig s’ha convocat l’Assemblea General ordinària on estan convidats a assistir-hi tots els socis​. Tindrà lloc a la Seu de RehabiMed – ​EPSEB, ​Gregorio Marañón, 50, Barcelona

Data i hora: Dijous, 10 de maig de 2018, a les 18:00 h

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior reunió.
  2. ​Presentació i aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic 2017.
  3. ​Torn obert de paraula.