icono esquina

Assemblea i convocatòria d’eleccions 2019

FacebookTwitter

Activitats, Notícies

D’acord amb els articles 15 i 16 dels estatuts i amb allò establert pel Reglament intern pel procés electoral al Consell d’Administració de l’Associació RehabiMed, aprovat el 24 de febrer de 2014, el Consell d’Administració ha definit el calendari per a la renovació dels càrrecs i constituir el nou Consell d’Administració ja que l’actual expira el dia 30 de maig de 2019.

Per aquest motiu el Consell d’Administració comunica la convocatòria d’eleccions seguint els procediments establerts en els documents adjunts i convoca una Assemblea de l’Associació el dia 21 de maig de 2019 a la seu de l’Associació, a l’Avinguda del Doctor Marañón 50 de Barcelona, a les 18 hores.

Ordre del dia de l’Assemblea:

  1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
  2. Informe del President
  3. Presentació i aprovació dels comptes 2018
  4. Procés electoral al Consell d’Administració
  5. Altres temes proposats pels socis
  6. Torn obert de paraula